środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachety z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Budowa balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Ploty z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plotki Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz